BRC Food

De BRC Global Standard for Food Safety, veelal kortweg BRC Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid. De standaard werd in 1998 ontwikkeld door het British Retail Consortium (BRC). Dit is de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren. Het oorspronkelijke doel van de BRC Food-standaard was dat een leverancier van levensmiddelen met één inspectierapport aan meerdere afnemers zou kunnen aantonen dat alle relevante aspecten onder controle zijn. In zijn huidige vorm stelt de standaard eisen aan het voedselveiligheidssysteem van een leverancier. Zo worden er eisen gespecificeerd aan het HACCP-systeem, aan het kwaliteitsmanagementsysteem en aan het basisvoorwaardenprogramma van producenten van levensmiddelen. Daarnaast komen ook directieverantwoordelijkheid, omgevingsomstandigheden (productie- of procesfaciliteiten), product- en procescontrole en opleiding en persoonlijke hygiëne van werknemers aan de orde. De verschillende elementen van de standaard worden getoetst aan de hand van een gedetailleerde checklist die meer dan 300 controlepunten bevat. 

BRC Global Standard for food Safety

De BRCGS voor Food Safety is een GFSI (Global Food Safety Initiative) erkende standaard en is 1998 ontwikkeld door Engelse retailers. BRC Food zorgt voor het beheer van de productveiligheid, integriteit, legaliteit en kwaliteit. De operationele controles voor deze criteria in de productie-, verwerkings- en verpakkingsindustrie van voedingstoffen zijn in de standaard opgenomen. Door invulling te geven aan de criteria voldoet je bedrijf eenvoudig aan de eisen van de wetgeving en je klanten.

BRC Food versie 8 is in augustus 2018 gepubliceerd. Vanaf 1 februari 2019 wordt er tegen deze nieuwe norm ge-audit. In BRC versie 8 is meer focus op management betrokkenheid, fooddefense, werken met getraind personeel en voedselfraude.

De BRC Food is verdeeld in negen hoofdstukken:

  • Senior management inzet en continue verbetering
  • Voedselveiligheidssysteem (HACCP)
  • Voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
  • Locatie standaarden
  • Productbeheer
  • Procesbeheer
  • Personeel
  • High-risk, high-care en ambient High-care productie risicozones
  • Vereisten voor handelsproducten

Wat is het BRC food (BRC 8) certificaat?

De BRC food certificaat kent al 8 verschillende versies. De laatste versie is sinds 1 februari 2019 actief en wordt ook wel BRC 8 genoemd. Er zijn verschillende aandachtspunten die belangrijk zijn in deze laatste versie waarop uw organisatie ge-audit kan worden.

Voedselveiligheidscultuur

Een van de belangrijkste thema’s in de BRC 8 richt zich op de voedselveiligheidscultuur. Van het management wordt verwacht dat het een plan opstelt om de kwaliteits- en voedselveiligheidscultuur te handhaven en te verbeteren. Hierin worden concrete acties en doelen verwacht, die natuurlijk worden vastgelegd. Daarnaast wordt de installatie van een klokkenluidersysteem gevraagd. De BRC hoopt ook hiermee misstanden boven water te krijgen. Het management is verantwoordelijk voor het beoordelen en oppakken van de gerapporteerde zaken.

Menselijke fouten

Een tweede thema in de nieuwe BRC gaat over het voorkómen van menselijke fouten. Ook hier speelt de voedselveiligheidscultuur een grote rol. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze het vanzelfsprekend vinden dat personeel voedselonveiligheid en afwijkingen van kwaliteit melden. Ook hier ligt dus duidelijk een ondersteunende rol voor het management. Bovendien worden er op verschillende gebieden beoordelingen door competent personeel gevraagd. Een geautoriseerd personeelslid is verantwoordelijk voor de uitvoering en de beoordeling. Denk hierbij aan het vrijgeven van apparatuur na reparatie of onderhoud of het aanpassen van een datumcode bij geprinte etiketten. Ook worden er steeds meer eisen gesteld aan de training van personeel. De meest gevraagde training betreft die van HACCP teamleider, maar denk ook aan de PCQI training als er sprake is van de export van producten naar de Verenigde Staten.

De levensmiddelenindustrie ligt onder een vergrootglas 

Wanneer een bedrijf te maken krijgt met kwaliteitsafwijkingen komt dat vrijwel altijd in het nieuws terecht. Dit verspreiding van dit nieuws naar consumenten geschiedt razendsnel sinds de intrede van social media. Als levensmiddelenproducent, groothandel, transporteur of retailer is het noodzakelijk om te bouwen aan een interne voedselveiligheidscultuur. Voldoen aan kwaliteitsnormen of kwaliteitssystemen wordt dan veel eenvoudiger.

Met andere woorden:

Bij het produceren van levensmiddelen is voedselveiligheid een zeer belangrijke eis.

Natuurlijk willen producenten niet alleen de voedselveiligheid waarborgen omdat dat volgens de wet verplicht is, maar zeker ook omdat ze vanuit zichzelf altijd een voedselveilig en kwalitatief goed product op de markt willen brengen. Daarnaast heeft het teleurstellen van de consument een directe invloed op de verkoop en daarmee een duidelijke relatie met de continuïteit van een bedrijf.

Hoe kan Dyzle hierbij helpen?

Wij hebben verschillende oplossingen voor je klaar staan om je te helpen. Zaken als temperatuurbewaking of het digitaliseren van HACCP lijsten middels onze ThermoCheck app zijn bewezen in de markt. Door gebruik te maken van deze oplossingen kun je veel criteria voor de BRC Food al afvinken. Bijkomend voordeel is dat je aantoonbaar de kwaliteit van je producten kunt borgen.  Je kunt de controlerende instanties of een kritische klant snel van de juiste data voorzien. Uiteraard is het meten en bewaken van temperaturen slechts een deel van de oplossing, het is echter wel een van de belangrijkste onderdelen. Ook al zijn je producten op de juiste manier geproduceerd of bereidt, het niet borgen van de bewaarcondities maakt alle moeite ongedaan. 

Menu