FSSC 22000 standaard

De FSSC 22000 is een standaard die is ontwikkeld door de Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV). De standaard biedt kansen om internationale harmonisatie te realiseren in de wildgroei van voedselveiligheidsstandaarden. De standaard bestaat uit vier onderdelen:

  • Eisen aan het voedselveiligheid managementsysteem
  • Eisen aan certificerende instellingen
  • Eisen aan accrediterende instellingen
  • Eisen aan stakeholders

Erkend door Global Food safety Initiative

FSSC 22000 is, in tegenstelling tot ISO 22000, erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI). Het doel van GFSI is om voedselveiligheidsschema’s te toetsen op gelijkwaardigheid en deze goed te keuren. Op dit moment vallen ook de BRC- en IFS-norm onder de door de GFSI goedgekeurde schema’s.

De FSSC 22000 standaard is revolutionair binnen de voedingsmiddelenindustrie, omdat dit de eerste standaard voor deze industrie is die wereldwijd wordt geaccepteerd en goedgekeurd is door de GFSI (Global Food Safety Initiative). Op dit moment zijn er ongeveer 24000 gecertificeerde bedrijven wereldwijd. Het voordeel van deze norm is dus ook dat deze mondiaal kan worden ingezet. Hierdoor ontstaat er dus minder wildgroei door lokale standaarden en normen.

Waar is FSSC 22000 op gebaseerd?

De FSSC 22000 is gebaseerd op de ISO 22000 norm in combinatie met ISO/TS 22002 voor producenten van voedingsmiddelen. De norm bestaat uit drie componenten.

Deze zijn;

  • ISO 22000:2018
  • Sector specifieke Pre Requisite Program (PRP) ISO/TS 22002 (de basisvoorwaarden)
  • Specifieke FSSC 22000 requirements

De FSSC 22000 standaard is een voedselveiligheidsmanagementsysteem welke gericht is op de PDCA benadering. Deze benadering is ontwikkeld door Deming en is wordt veel gebruikt als de nadruk wordt gelegd om continue verbetering. De PDCA staat voor: Plan, Do, Check en Act. Dit betreft zowel het organisatorische niveau alsook op operationeel niveau. Daarbij wordt er ook gefocust op risico gebaseerd nadenken over het bedrijf als geheel en op het gebied van HACCP. Bij FSSC 22000 wordt er niet gewerkt met scores op het certificaat. Wel is er een cyclus van drie jaar waarbij er verplicht één onaangekondigde audit zal plaatsvinden in die drie jaar.

Het grote verschil tussen de FSSC 22000 standaard en bijvoorbeeld de BRC en IFS, is dat er geen sprake is van een checklist waarin exact staat wat wel en wat niet geaccepteerd wordt.

De FSSC 22000 standaard laat meer ruimte voor interpretatie en eigen inzicht. Dit is zowel een voordeel als een nadeel. Door middel van goed onderbouwde argumenten in de HACCP analyse kunnen bepaalde risico´s worden uitgesloten. Op deze wijze kan er voor elk bedrijf een praktisch en werkbaar systeem ontstaan.

Wat is het belang van een FSSC 22000 standaard?

Om het belang duidelijk uit te leggen is er wat achtergrondinformatie nodig. Het ontstaan van de FSSC 22000 certificering vindt zijn oorsprong in de Codex Alimentarius. De Codex Alimentarius is een verzameling van richtlijnen en standaarden met betrekking tot de productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. Letterlijk betekent het voedselboek.

Het ontstaan van deze verzameling richtlijnen en standaarden vindt zijn geschiedenis kort na de Tweede Wereldoorlog. Er ontstond destijds een behoefte aan internationale afspraken door een toename van internationale handel in voedingsmiddelen. In 1962 werd er een commissie opgericht door de Verenigde Naties om deze verantwoordelijkheden op zich te nemen, de Codex Alimentarius Commission. Deze commissie wordt door de Wereldhandelsorganisatie gezien als de internationale autoriteit op het gebied van voedselveiligheid en consumentenbescherming.

Een FSSC 22000 certificering is internationaal erkend en alle levensmiddelenbedrijven accepteren de certificering. Dit maakt samenwerking met andere voedselmiddelenbedrijven eenvoudig mogelijk. FSSC 22000 is verder een door de GFSI (Global Food Safety Initiative) goedgekeurde certificering. De HACCP standaard is dit niet meer. Daarnaast ondersteunt de FSSC 22000 certificering de reputatie van bedrijven als een toonaangevende organisatie die verantwoord met voedselveiligheid omgaat.

Certificering Voedselveiligheidsmanagementsysteem FSSC 22000

Veiligheid van voedingsmiddelen vormt al decennialang een primair punt van aandacht voor wereldwijd actieve organisaties zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), nationale overheden, NGO’s, belangenorganisaties en de voedingsmiddelenindustrie. Deze focus is van oudsher ingegeven door het belang van voedselveiligheid voor de volksgezondheid en de invloed hiervan op de internationale handel. In de loop der jaren is het wettelijk kader voor voedselveiligheid in Nederland en op Europees en mondiaal niveau steeds verder aangescherpt. Sinds 2004 moet iedere organisatie in de voedingsmiddelenbranche in de Europese Unie de criteria van het voedselveiligheidssysteem Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) implementeren als operationeel fundament voor voedselveiligheid en hygiëne.

In 2017 werd de huidige normversie 4.1 van kracht. Versie 5, die vanaf 2020 van kracht wordt, is een doorontwikkeling op basis van nieuwe inzichten in voedselveiligheid en hygiëne en de toepassing van een integrale, operationele aanpak van risico’s op basis van de generieke High Level Structure (HLS) van managementsysteemnormen.

Dyzle kan jou helpen

Al onze oplossingen zijn bedoeld om jou en je bedrijf te helpen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Onze temperatuurbewaking is eenvoudig te implementeren en is er op gericht het je zo makkelijk als mogelijk te maken. Combineer de temperatuurbewaking met het digitaliseren van HACCP lijsten middels onze ThermoCheck app. Zo voldoe je snel en volledig digitaal aan de voor jou geldende normen.

De oplossingen van Dyzle worden op grote schaal gebruikt in de farmaceutische industrie. Daar zijn de eisen nog strenger en daar profiteer je automatisch van als je onze oplossingen gebruikt. Wij blijven innoveren en ontwikkelen zodat je ook blijft voldoen aan de strenger wordende wet- en regelgeving.

Menu