IFS Food

De International Food Standard, ook wel IFS Food genoemd, is een standaard op het gebied van voedselveiligheid die werd opgesteld door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. De standaard wordt ook wel aangeduid als International Featured Standard – Food. 

De Franse retail-brancheorganisatie FCD heeft zich aangesloten bij de IFS-norm, terwijl ook de Italiaanse organisaties ANCC, ANCD en Federdistribuzione de norm steunen. Dit, plus het feit dat de IFS-norm werd ontwikkeld op basis van de BRC Global Standard for Food Safety, leidt ertoe dat de norm ook wel de Duits-Franse tegenhanger van BRC Food wordt genoemd. 

Binnen IFS wordt gewerkt met een viertal zogenaamde “knock-out-criteria”. Wanneer er niet wordt voldaan aan een van deze criteria, wordt de leverancier automatisch niet gecertificeerd. Deze criteria zijn: 

  • beheersing van kritische beheerspunten;
  • betrokkenheid van het management en medewerkers;
  • traceerbaarheid van producten, grondstoffen en verpakkingsmaterialen;
  • uitvoering van corrigerende maatregelen.

IFS en BRC

De International Featured Standards (IFS) is niet enkel een norm voor veel Duitse retailorganisaties, maar is het goed vergelijkbaar met de bekende BRC-norm. In 2003 werd de eerste IFS standaard geïntroduceerd en is de basis voor de norm opgezet. De IFS is net als de BRC standaard een combinatie van HACCP, kwaliteitsmanagement, GMP, klantfocus en diverse inrichtingseisen. Door de eisen van de Duits/ Franse/ Italiaanse retailers worden meer en meer leveranciers uit Nederland verplicht zich aan deze norm te conformeren.

De doelstelling is sindsdien ongewijzigd gebleven: het garanderen van de kwaliteit en veiligheid van de voedselketen voor retailers en groothandelaren. In een later stadium hebben de Franse en Italiaanse handel- en retailorganisaties besloten zich hierbij aan te sluiten. Inmiddels is de IFS standaard een marktnorm geworden en is er, net als bij de BRC, sprake van verregaande voedselveiligheidseisen. Deze eisen zijn in feitelijke uitgebreider dan hetgeen wettelijk is voorgeschreven

Het verschil tussen IFS en BRC Food

Een belangrijk verschil met BRC Food is dat er bij BRC de mogelijkheid bestaat om tot 28 dagen na een audit bewijs te leveren dat er aan de geconstateerde tekortkoming voldoende invulling is gegeven. Binnen IFS is dit nadrukkelijk niet mogelijk: het resultaat van de audit is het eindresultaat van de beoordeling. De frequentie van de audits wordt bij beide systemen bepaald door het behaalde resultaat en de risico-klasse van het product. In de IFS Food versie 6 zijn eisen op het gebied van food defense opgenomen. Bedrijven dienen een fooddefenseplan opgesteld en geïmplementeerd te hebben. 

Food defense

Het beveiligen van de productiefaciliteit tegen kwaadwillige acties die de veiligheid van een product bedreigen, bijvoorbeeld opzettelijke besmettingen, noem je food defense. Dit in tegenstelling tot voedselveiligheid, dat uitgaat van onopzettelijke besmettingen. 

Het vakgebied food defense is ontstaan in de VS in 2001. Na de aanslagen van 11 september benoemde de Amerikaanse overheid de voedingsindustrie tot een van de vitale infrastructuren. In 2002 werd de Bioterrorism Act aangenomen. De Food and Drug Authority (FDA) heeft naar aanleiding hiervan Food Defense-eisen opgesteld. Deze eisen gelden voor Amerikaanse ondernemingen, maar ook voor ondernemingen die hun producten op de Amerikaanse markt afzetten. De FDA stelt een Food Defense Plan Builder beschikbaar. 

De Amerikaanse wetgeving stelt Food Defense verplicht. Dit is in Europa niet het geval, het is geen onderdeel van de EU wetgeving. Wel is Food Defense een eis in GFSI erkende normen: BRC, IFS en FSSC 22000. De eisen voor Food Defense in deze normen verschillen enigszins, maar allen vereisen een risico – analyse en bijbehorende beheersmaatregelen. Dit wordt ook wel aangeduid aan TACCP. 

Food Defense en voedselveiligheid hebben hetzelfde doel: een veilig product om consument, merk en branche te beschermen. De methode en kennis voor Food Defense is echter totaal verschillend van voedselveiligheid: de HACCP-methode is niet geschikt voor Food Defense. In de Food Defense Analyse definieert men welke opzettelijke besmettingsgevaren er zouden kunnen zijn. Dit gebeurt vaak door het maken van een bedrijfsanalyse en een dreigingsanalyse. De bedrijfsanalyse gaat in op 

de kenmerken van het bedrijf, zowel de fysieke locatie als ook de plaats in de keten, type product en klanten. De dreigingsanalyse gaat uit van typering van mogelijke daders met daarbij scenario’s per dader waarin mogelijke acties om product te besmetten zijn beschreven. De analyse wordt vervolgens gemaakt of het bedrijf zich voldoende heeft gewapend tegen de bedreigingen (uit bedrijfs- en dreigingsanalyse). Daar waar nodig worden aanvullende beveiligingsmaatregelen getroffen. 

 

Het IFS certificaat biedt u de volgende voordelen:

  • Het leveren van aantoonbare kwaliteit en voedselveiligheid naar uw klanten toe;
  • Door het werken met werkinstructies en het uitvoeren van inspecties minder kans op fouten waardoor “recall” acties worden voorkomen;
  • Duitse, Franse én Italiaanse supermarkten eisen het certificaat steeds vaker (b.v. Lidl, Aldi en Carrefour);
  • IFS is door het Global Food Safety Initiative (GFSI) erkend.

De meerwaarde van IFS certificering voor jouw bedrijf?

De meerwaarde van een IFS certificering blijkt uit het gegeven dat de IFS norm, net als FSSC 22000 en BRC wordt erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI). Niet zelden stellen retailers als harde eis dat een leverancier IFS gecertificeerd moet zijn. Duitse retailers als Aldi en Lidl geven juist de voorkeur aan leveranciers met een IFS certificering. Met andere woorden, een geldig IFS certificaat opent deuren die anders gesloten blijven.

Dyzle kan jou helpen

Al onze oplossingen zijn bedoeld om jou en je bedrijf te helpen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Onze temperatuurbewaking is eenvoudig te implementeren en is er op gericht het je zo makkelijk als mogelijk te maken. Combineer de temperatuurbewaking met het digitaliseren van HACCP lijsten middels onze ThermoCheck app. Zo voldoe je snel en volledig digitaal aan de voor jou geldende normen.

De oplossingen van Dyzle worden op grote schaal gebruikt in de farmaceutische industrie. Daar zijn de eisen nog strenger en daar profiteer je automatisch van als je onze oplossingen gebruikt. Wij blijven innoveren en ontwikkelen zodat je ook blijft voldoen aan de strenger wordende wet- en regelgeving.

Menu