ETB-Bislife

ETB-BISLIFE is een betrouwbare weefselinstelling zonder winstoogmerk. Zij stellen gedoneerde humane weefsels beschikbaar aan behandelend artsen voor transplantatiedoeleinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.