Wil je weten hoe je broei in de biomassa opslag kunt detecteren?

Vrijwel iedereen die actief is in de afvalverwerking (recycling) of de opslag van bulkgoederen is bekend met de vorming van broei. Het niet tijdig kunnen detecteren van broei vormt een dagelijkse uitdaging. Daarnaast bestaat de kans dat er complicaties optreden die leiden tot extra controles van instanties en additionele investeringen. Een brand op een bedrijven terrein is groot nieuws en dit heeft negatieve invloed op het imago van het bedrijf maar het kan ook toekomstige vergunningsaanvragen bemoeilijken.

Maar wat nou als je de CO₂ waarden en de temperaturen in de kern van de biomassa kunt meten?

De oplossing werkt als volgt: Op strategische posities zijn er CO₂ en temperatuur sensoren geplaatst, deze meten als eerste een toename van het gas en de omgevingstemperatuur. Dat geeft al een indicatie dat er veranderingen plaatsvinden in het opgeslagen materiaal. Het getrainde personeel van Overslagbedrijf Moerdijk plaatst vervolgens de Dyzle meetlansen in het materiaal om de temperatuurontwikkeling te kunnen volgen. In de meest gevallen blijven de gemeten waarden binnen de normen en hoeft men niet in te grijpen. Als er in een uitzonderingsgeval blijkt dat de temperatuur blijft stijgen ontvangen de medewerkers een alarm. Zij kunnen dan ruim op tijd de beste maatregelen treffen die passen bij het opgeslagen materiaal. Je kunt immers niet alle materialen natspuiten, sommige materialen kunnen hun waarde verliezen als deze nat zijn geweest.

Bij Overslagbedrijf Moerdijk kun je ook terecht voor op- en overslag van andere bulkgoederen. Ook voor deze goederen geldt dat deze goed gecontroleerd worden op temperatuur. De meeste mensen weten namelijk niet dat sommige goederen niet vatbaar zijn voor brand maar dat er wel gevaarlijke gassen kunnen ontstaan bij een te hoge kerntemperatuur. Er zijn verschillende studies gedaan om het gedrag van de opgeslagen materialen en de oplossingen van Dyzle aan elkaar te koppelen. Daardoor weet het personeel van Overslagbedrijf Moerdijk precies bij welke temperaturen de opgeslagen goederen extra aandacht vragen. Zo kunnen zij proactief reageren en schade voorkomen.

Dit zegt Frank Nooijen, Directeur van Overslag Bedrijf Moerdijk B.V. over de samenwerking;

“Wij gebruiken de CO₂ sensoren van Dyzle als initiële waarschuwing. Indien nodig plaatsen wij vervolgens de meetlansen in de biomassa. We kunnen vanaf dat moment de kerntemperatuur realtime monitoren. Als deze blijft stijgen nemen wij op tijd maatregelen. Dyzle is als hulpmiddel onmisbaar op dit gebied. Ik heb het meerdere collega bedrijven aangeraden en deze werken nu op dezelfde manier. Ik kan het de recycling branche zeker aanbevelen”.

Door onze samenwerking kunnen klanten van Overslagbedrijf Moerdijk er zeker van zijn dat hun goederen veilig worden bewaard en opgeslagen. Indien gewenst kan de eindklant overal ter wereld mee kijken in de realtime data die beschikbaar wordt gemaakt via het online portaal.

Ken je iemand of een bedrijf die je met deze oplossing kan helpen? Deel het artikel dan. Als je vragen of opmerkingen hebt, laat het ons gerust weten.