Kalibratie

Pragmatische oplossingen voor kalibratie

Wat is kalibreren?

Bij het kalibreren van temperatuursensoren wordt de afwijking van de sensor vastgesteld. Dit gebeurt door de gemeten waarden te vergelijken met een ‘traceerbare’ referent sensor. De afwijking die geconstateerd wordt, wordt samen met de meetonzekerheid vastgelegd in een kalibratiecertificaat zodat de gebruiker weet met welke afwijking rekening gehouden moet worden. Een kalibratiecertificaat geeft dan ook nooit een waarde oordeel over de juiste werking van een temperatuursensor.

Als bij het kalibreren van een temperatuursensor ook rekening gehouden wordt met de toegestane afwijking van de sensor ten opzichte van het beoogde gebruik spreken we van het ‘verifiëren’ van een sensor. Bij het verifiëren van een sensor wordt het bewijs geleverd dat de sensor voldoet aan de gestelde eisen (definitie uit EN 13486). Hierbij wordt dus wel een waarde oordeel over de juiste werking van de sensor gegeven.

Aangezien in de praktijk de term kalibratie zo ingeburgerd is, wordt de term verificatie haast nooit gebruikt. Op sommige kalibratiecertificaten wordt echter wel aangegeven of de sensor aan de gestelde eisen voldoet, waardoor dit dus eigenlijk verificatiecertificaten zijn.

De eisen

De eisen omtrent kalibreren van sensoren is vastgelegd in de GPD richtsnoeren. Zoals al in de inleiding al gezegd zijn deze richtsnoeren gebaseerd op Europese wetgeving inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik (2001/83/EG). De nieuwste versie van de richtsnoeren zijn op 5 november 2013 actief geworden. Nederland is verplicht zich aan deze wetgeving te houden, vandaar dat ook de Geneesmiddelenwet ook naar de GDP richtlijnen verwijst.

Hoofdstuk 3 van de GDP richtlijnen gaat over Bedrijfsruimten en Uitrusting, in dit hoofdstuk worden de vereisten voor kalibreren van sensoren behandeld. In paragraaf 3.3 staat het volgende: “Uitrusting die wordt gebruikt voor de controle of de bewaking van de omgeving waar de geneesmiddelen zijn opgeslagen, moet op gezette tijden worden gekalibreerd op basis van een risico- en betrouwbaarheidsbeoordeling. De kalibratie van uitrusting moet kunnen worden teruggevoerd op een nationale of internationale meetnorm.’  Even verderop in dezelfde paragraaf worden ‘toestellen die temperatuur registreren’ onder belangrijke uitrusting geschaard.

Kalibratie via Dyzle

Dyzle kan je helpen de juiste afweging te maken en je adviseren welk type kalibratie het beste voor jou situatie geschikt is. Omdat het kalibreren van sensoren geen verdienmodel is van Dyzle kiezen wij samen met jou voor de meest pragmatische en kostenbewuste oplossing. Uiteraard bieden we meerdere mogelijkheden aan en werken wij daarbij samen met gespecialiseerde partners. Wij nemen daarbij de verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat je alles via Dyzle kunt regelen.

De keuzes voor kalibratie bestaan uit: 1-punts kalibratie op werktemperatuur op locatie, een standaard 3-punts kalibratie of een 3-punts kalibratie in een lab onder RvA accreditatie. Dyzle regelt kalibratie van begin tot eind en controleert het gehele proces. Uiteraard kunnen allerlei type sensoren via Dyzle gekalibreerd worden.

Wat betekent dat voor jou?

Je kunt er op vertrouwen dat alle sensoren die je gebruikt voorzien zijn van een kalibratie sticker en een geldig kalibratiecertificaat. Ieder jaar verzorgen wij op tijd dat de sensoren opnieuw gekalibreerd en gecontroleerd worden. Zo zorgen wij er samen voor dat je altijd klaar bent voor een onaangekondigde inspectie of als jouw klant om bewijs vraagt. Welke voordelen biedt kalibratie via Dyzle?

Altijd gekalibreerde sensoren

Alle huidige en historische certificaten altijd online beschikbaar

Kalibraties volledig naar wens in te richten

Volledige grip op de kwaliteit en uitvoering

Volledige ontzorging!

Wil je meer weten?

Er valt veel te vertellen over temperatuurbewaking. Het draait vaak niet alleen om de sensoren en de data. Je wil weten hoe het werkt, hoe de ondersteuning is.

De Dyzle portaal App

Als je veel onderweg bent biedt onze Dyzle portaal app de uitkomst. Met deze app beschik je over de basis functies voor snelle inzage in temperaturen en alarmen. Natuurlijk blijven wij ook deze app continu door ontwikkelen zodat jij optimaal ondersteund wordt door onze techniek.

Vragen over kalibratie?

Heb je nog vragen over temperatuurbewaking van Dyzle? Of ben je benieuwd naar de andere diensten die wij aanbieden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten staan je graag te woord met praktisch advies. Wij zijn zowel telefonisch als per mail bereikbaar. Bellen kan naar 036 523 39 00. Heb je liever contact per mail? Stuur dan een mail naar info@dyzle.com.

Menu